รายวิชาที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์

รายวิชาที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

โดย อาจารย์มธุรดา พิชญโสภานันท์
3. การดูแลผู้สูงอายุ
- การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ
- การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
- โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
- การขับถ่ายในผู้สูงอายุ
- การพักผ่อน นอนหลับ ในผู้สูงอายุ
- สติปัญญาและการรับรู้ในผู้สูงอายุ
- โรคที่พบในผู้สูงอายุ
- การดูแลกิจวัตรประจำวัน
- การทำความสะอาดปากและฟัน
- การอาบน้ำบนเตียง
- การสระผมบนเตียง
- การทำเตียงชนิดต่างๆ
- การเสริฟหม้อนอน
- การทำความสะอาดอวัยวะเพศภายนอก
- การช่วยเคลื่อนไหวบนเตียง
- การจัดท่านอน
2. การดูแลเด็ก
- พัฒนาการเด็กวัยต่างๆ
- ปัญหาที่พบในเด็กแต่ละวัย
- การดูแลเด็กทารกแรกเกิด
- การอาบน้ำ-สระผม-แต่งตัวเด็ก
- การอุ้มเด็กท่าต่างๆ
- การให้นมเด็ก
- ความต้องการสารอาหารของทารกและเด็ก
- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค