โรงเรียนสีมาบริรักษ์ นครราชสีมา

เลขที่ใบอนุญาต นม2/2553 (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (NA) โดยทีมคณาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่สำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ท่านก้าวสู่วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลด้วยความมั่นใจ คุณภาพมาตรฐานการสอนผู้ช่วยพยาบาลระดับสากล เปิดสอนมากว่า 8 ปี จบแล้วมีการทำ 100%

สมัครสมาชิก เข้าเรียนออนไลน์
หลักสูตรออนไลน์ที่แนะนำ
ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน